Další vývoj norem ISO 9000

Na 5. odborném semináři na téma „Evropské standardy kvality a cestovní ruch“ , který byl v dubnu 2005 organizován certifikační organizací CQS, poradenskou společnosti Citellus a Vysokou školou hotelovou v Praze 8, vyložila Ing. Marie Šebestová, vedoucí certifikační organizace CQS koncepci dalšího vývoje ISO norem v oblasti kvality.

V současné době je diskutován návrh Dr. Yoshinori Lizuky vycházející z 12 principů managementu kvality, které modifikují současný rozsah požadavků ISO norem zejména o prvky podnikatelské úspěšnosti, kontinuálního zlepšování a odpovědnosti vůči společnosti.
Jako časový horizont pro představení revize normy ISO 9000 se předpokládá rok 2008.

Ing. Jiří Sysel, jednatel společnosti Citellus, na semináři informoval o situaci na trhu certifikačních služeb a uvedl, že celosvětově je podle norem ISO 9000 certifikováno 600 tis. organizací z toho 50% v Evropě. V České republice má certifikát 9 tis. firem a v oblasti služeb cestovního ruchu a hotelnictví bylo dosud certifikováno 100 organizací.

Citellus, s.r.o. - Ing. Jiří Sysel

Zpět


| | Nahoru ↑