Projekt vzdělávání v managementu kvality a environmentu je úspěšný

ESF a EU    Praha


Projekt JPD3 – Vzdělávání v managementu kvality a environmentu
, který realizuje společnost Citellus, se setkal mimořádným zájmem mezi manažery, odbornými pracovníky, pedagogy a studenty z oblasti cestovního ruchu.

Do dvouletého seriálu kurzů Základy managementu kvality a environmentu, Manažer kvality a Interní auditor kvality se doposud přihlásilo 170 zájemců a ve druhém pololetí roku 2006 již 52 posluchači vzdělávací kurzy úspěšně absolvovali.

Vzdělávání vedou odborníci z oboru řízení kvality a životního prostředí, vystupují v něm představitelé renomovaných certifikačních společností Bureau Veritas Certification a CQS a vrcholoví manažeři společností cestovního ruchu, které systém managementu kvality již zavedly. S největším zájmem se setkal kurz „Manažer kvality“, který seznamuje účastníky s vybranými metodami řízení kvality a na praktických příkladech je učí analyzovat a definovat základní procesy v organizacích cestovního ruchu.

Na první pololetí 2007 společnost Citellus vypisuje 12 termínů a v časovém harmonogramu dostává větší prostor právě kurz Manažer kvality.
Na základě vyhodnocení spokojenosti posluchačů zůstává zachováno programové schéma kurzů a posílena budou témata případových studií a příkladů z praxe.

Účast na vzdělávání je bezplatná a posluchači obdrží osvědčení o absolvování.

Citellus, s.r.o. - Ing. Jiří Sysel

Zpět


| | Nahoru ↑