GO a REGIONTOUR 2007 - řízení kvality a environmentu v cestovním ruchu

Součástí odborného doprovodného programu veletrhů bylo již tradičně téma managementu kvality a environmnetu v cestovním ruchu.

Poradenská společnost Citellus garantovala seminář, kde byly prezentovány současné k
oncepce řízení kvality a vztahů k životnímu prostředí a jejich uplatnění v oblasti služeb cestovního ruchu. Vyloženy byly možnosti a přínosy uplatnění norem ISO 9000 a ISO 14000 v organizacích cestovního ruchu a dále principy Modelu CAF (Společný hodnotící rámec), který je prominentním nástrojem zvysování kvality veřejné správy v Evropské unii a i v České republice.

Seminář přinesl i aktuální informace o možnostech vzdělávání v managementu kvality a environmentu v rámci Projektu JPD3.

Citellus, s.r.o. - Ing. Jiří Sysel

Zpět


| | Nahoru ↑