GO a REGIONTOUR 2008 – koncepce managememtu kvality v cestovním ruchu

Součástí odborného doprovodného programu veletrhů bylo již tradičně téma managementu kvality v cestovním ruchu.

Poradenská společnost Citellus garantovala seminář, kde byly prezentovány současné koncepce řízení kvality a jejich uplatnění v oblasti služeb cestovního ruchu. Vyloženy byly základní pricipy modelu ISO 9001:2000 a modelu excelence EFQM a možnosti a přínosy jejich uplatnění v organizacích cestovního ruchu. Dále byly prezentovány produkty certifikační organizace CQS a to IQNet 9004, ISMS, Good Privacy a Q-Web a potenciál jejich aplikace v oboru cestovního ruchu.

Seminář přinesl i aktuální informace o vzdělávání v managemnentu kvality a envorinmentu v rámci Projektu JPD3, který realizuje společnost Citellus.

Citellus, s.r.o. - Ing. Jiří Sysel

Zpět


| | Nahoru ↑