Nové vzdělávání v managementu kvality a environmentu

Zájemci o stále aktuálnější témata řízení kvality, vztahů k životnímu prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci mohou letos na podzim využít nabídku nových vzdělávacích kurzů. Kurzy připravila a organizuje společnost Citellus, která v uplynulých dvou letech realizovala úspěšný projekt vzdělávání v této oblasti financovaný Evropským sociálním fondem.

Kurzy budou probíhat v říjnu a listopadu t.r. a účastníci si budou vybírat ze tří typů: Management kvality (QMS), Integrované systémy managementu (QMS, EMS, OHSAS) a Interní auditor kvality.

Nový cyklus si klade za cíl popularizovat moderní manažerské metody, nástroje managementu kvality a integrované systémy managementu a jejich aplikaci v odvětví cestovního ruchu a v příbuzných oborech služeb. Vzdělávání je určeno manažerům, odborným pracovníkům, pedagogům, studentům a všem dalším zájemcům z podnikatelské sféry i z oblasti státní správy.

Lektorsky vzdělávací cyklus zabezpečují auditoři renomovaných certifikačních společností a poradci se zkušenostmi z předních firem a organizací, které získaly mezinárodní certifikáty.

Podrobnější informace o obsahu kurzů a možnostech přihlášení zveřejňuje společnost Citellus na svých webových stránkách www.citellus.cz

Citellus, s.r.o. - Ing. Jiří Sysel

Zpět


| | Nahoru ↑