Certifikace systémů managementu

Certifikační proces

Certifikační proces jsou činnosti a postupy spojené s ověřováním systémů managementu a vydáváním příslušných osvědčení - certifikátů. Organizace, která systém vybuduje, ho nechává ověřit - auditovat. Audit provádí certifikační organizace, která potvrzuje shodu systému managementu s požadavky normy a vydává příslušné certifikáty. Pravidla pro činnost certifikačních organizací jsou stanovena akreditačním systémem.

Certifikační organizace

V České republice působí více než šedesát akreditovaných certifikačních organizací. Jsou mezi nimi renomované mezinárodní společnosti, významné české organizace, ale i malé oborově nebo regionálně zaměřené agentury. Základní informace o certifikačních organizacích a oborech jejich působnosti lze získat u národního akreditačního orgánu - Českého institutu pro akreditaci.

Výběr certifikační organizace je strategické rozhodování, neboť certifikát s jejím logem se dlouhodobě stává součástí vlastní image společnosti a zejména v zahraničí sehrává významnou roli.

Politika společnosti Citellus

Společnost Citellus plně respektuje právo klienta na svobodný výběr certifikační organizace a připravuje systémy managementu pro certifikaci jakoukoliv akreditovanou certifikační organizací.


| | Nahoru ↑