Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - OHSAS 18000

Systémy managementu podle standardů OHSAS 18000 zajišťují plnění povinností a závazků zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Modely řízení, které jsou na nich založeny, představují optimální cestu jak minimalizovat rizika v této oblasti a nacházejí stále širší uplatnění ve všech činnostech. Jsou chápány jako důkaz odpovědného chování managementu.

Společnost Citellus poskytuje tyto poradenské služby:

  • Zavádění systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001:2007
  • Vytváření registru právních požadavků
  • Udržování systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Interní audity podle normy OHSAS 18001:2007
  • Školení a výcvik managementu a pracovníků

Pro tyto činnosti má společnost ověřené postupy a metody, které jsou akceptovány renomovanými certifikačními organizacemi. Její pracovníci a spolupracovníci jsou držiteli certifikátů "Auditor BOZP" a "Manažer systémů BOZP".

Klientům nabízí spolupráci na základě individuálních projektů a plně respektuje jejich konkrétní situaci a požadavky v oblasti bezpečnosti ochrany a zdraví při práci.

Společnost Citellus realizuje integraci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18000 s dalšími manažerskými systémy.


| | Nahoru ↑