Management kvality - ISO 9000

Systémy managementu kvality podle norem ISO 9000 patří k prominentním nástrojům řízení a dosahují nejvyšší akceptaci ve většině ekonomicky vyspělých zemí světa. Jsou chápány jako komplexní přístup a závazek managementu ke kvalitě, které jsou uplatňovány ve všech firemních procesech. Cílem je spokojenost zákazníka a trvalé zlepšování výkonu organizace.

Společnost Citellus poskytuje tyto poradenské služby:

  • Zavádění systémů managementu kvality podle norem ISO 9001:2015
  • Udržování systémů managementu kvality
  • Interní a situační audity podle norem ISO 9001:2015
  • Zákaznické audity podle norem ISO 9001:2015
  • Školení a výcvik managementu a pracovníků

Pro tyto činnosti má společnost ověřené postupy a metody, které jsou akceptovány renomovanými certifikačními organizacemi. Její pracovníci a spolupracovníci jsou držiteli certifikátů "Auditor kvality" a "Poradce systémů managementu".

Klientům nabízí spolupráci na základě individuálních projektů a plně respektuje jejich konkrétní situaci a požadavky. Využívá nejnovější teoretické poznatky a úspěšná řešení z oblastí managementu kvality.

Společnost Citellus realizuje integraci systému managementu kvality podle ISO 9000 s dalšími manažerskými systémy.


| | Nahoru ↑