Marketingové poradenství

Marketing je úspěšnými organizacemi uplatňován jako podnikatelská koncepce vycházející ze zásady poznání potřeb a přání zákazníků a jejich uspokojování efektivními a výhodnými způsoby, které zajišťují organizaci splnění jejích cílů a ekonomický růst. V marketingově pojímaném procesu řízení je aplikováno hledisko spokojenosti zákazníka na všech jeho stupních a ve všech etapách rozhodování.

Společnost Citellus poskytuje tyto poradenské služby:

  • Tvorba marketingové strategie a plánu
  • Průzkum trhu, analýzy cen a konkurence
  • Návrhy tvorby produktu
  • Marketingový mix a komunikace na trhu
  • Propagační a reklamní kampaně
  • Programy péče o zákazníka
  • Marketingové audity
  • Školení a výcvik managementu a pracovníků

Pro tyto činnosti má ověřené nástroje a metodiky a aplikuje při konzultační činnosti nejnovější poznatky a řešení z oblasti marketingu a managementu. Její pracovníci jsou držiteli certifikátů "CIMA" a mají dlouholeté marketingové zkušenosti a praxi v zahraničí.

Svým klientům nabízí služby na individuálním principu a spolupráce s každou společností je jedinečná. Vychází z konkrétních podmínek a potřeb každého klienta a plně respektuje jeho požadavky.


| | Nahoru ↑