TQM - Model excelence EFQM

Model excelence EFQM představuje soubor doporučení podnikatelskému i veřejnému sektoru, jejichž aplikace ovlivňuje styl řízení a výsledkem jsou zlepšení, která se projeví jak v ekonomických parametrech, tak ve vztazích se zákazníky, zaměstnanci a společností. Model je rámcem pro stanovení přístupů a metod, jak naplnit jednotlivé jeho prvky a návody.

Společnost Citellus poskytuje tyto poradenské služby:

  • Uplatnění koncepcí excelence v řídících procesech organizace
  • Metodické vedení procesu sebehodnocení organizace
  • Příprava organizace a sebehodnotící zprávy pro účast v programu Národní ceny kvality České republiky
  • Příprava organizace a sebehodnotící zprávy pro účast v programu Evropské ceny kvality
  • Školení a výcvik managementu a pracovníků

Společnost disponuje nejnovějšími manažerskými metodikami a její pracovníci absolvovali tréninkové programy evropské nadace EFQM v Bruselu a Praze. Jsou hodnotiteli Národní ceny kvality České republiky.

Klientům nabízí služby podle jejich konkrétních podmínek a potřeb. Plně respektuje jejich individuální požadavky.


| | Nahoru ↑