Vzdělávání

Společnost Citellus realizuje projekt firemních kurzů, jejichž cílem je seznámit posluchače s principy a teorií managementu kvality podle norem řady ISO 9000 a na základě praktických příkladů je připravit na úspěšné působení v pozicích auditora nebo manažera kvality.

Kurzy

Interní auditor kvality

Teoretická část

 • Koncepce managementu kvality a jejich uplatnění v praxi
 • Informace a proškolení normy ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu jakosti - Požadavky
 • Výklad článků normy ČSN EN ISO 9001:2016 a příklady z jejich auditování
 • Informace a proškolení normy ČSN EN ISO 19011:2012 - Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo environmentálního managementu

Praktická část

 • Příprava Check listu pro potřeby interních auditů
 • Příprava Zprávy z interního auditu
 • Prezentace správných postupů při auditování systému managementu kvality v konkrétních organizacích

Manažer kvality

Teoretická část

 • Koncepce managementu kvality a jejich uplatnění v praxi
 • Informace a proškolení normy ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu jakosti - Požadavky
 • Výklad článků normy ČSN EN ISO 9001:2016 a příklady z jejich zavádění do praxe
 • Informace a proškolení normy ČSN EN ISO 9004:2010 – Řízení udržitelného úspěchu organizace

Praktická část

 • Případové studie k zavádění systému managementu kvality v modelové organizaci
 • Příprava vybrané směrnice nebo dokumentu systému managementu kvality
 • Prezentace nejúspěšnějších postupů při budování systému managementu kvality v konkrétních organizacích

Časový rozsah

Základní časové schéma každého kurzu je 6 hodin teoretického výkladu a 6 hodin skupinových a individuálních praktických cvičení.

Posluchačům je vydáváno Osvědčení o absolvování kurzu, které je akceptováno renomovanými certifikačními organizacemi.

Obsahová náplň kurzů je přizpůsobena oboru působení klientů a časové schéma každého kurzu vychází z potřeb klienta a plně je respektuje.


| | Nahoru ↑