O nás

Vize

Být uznávaným expertním místem a vyhledávaným partnerem pro nejlepší společnosti a firmy.

Poslání a profil

Citellus, s.r.o. je nezávislá, moderní firma, jejímž posláním a podnikatelskou filosofií je poskytovat služby vysoké hodnoty, podporovat rozvoj a přispívat k úspěchu svých zákazníků. Profilujícími podnikatelskými aktivitami společnosti Citellus jsou poradenství a konzultační služby v oblasti systémů managementu a v marketingu. V těchto oblastech také zajišťuje vzdělávací a tréninkové programy a organizuje kurzy.

Kooperace a spojenectví

Společnost Citellus spolupracuje s prestižními organizacemi, sdruženími a školami působícími v oblasti řízení, marketingu a vzdělávání a podílí se s nimi na společných projektech. Jedná se zejména o CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, IQNet - mezinárodní certifikační síť, KPMG Česká republika a Vysokou školu hotelovou v Praze 8.

Angažovanost a vztahy ke společnosti

Citellus, s.r.o. se podílí na realizaci Národní politiky kvality a je organizátorem akcí, které jsou zařazeny do tohoto programu. Jeho pracovníci jsou členy České společnosti pro jakost (ČSJ) a Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR).


| | Nahoru ↑