Aktuality

Certifikát kvality ISO 9001:2008 pro hotel Barcelo Old Town Praha

Hotel Barcelo Old Town Praha úspěšně absolvoval dvoustupňový audit certifikační organizace CQS a získal certifikát ISO 9001:2008. Management hotelu tak završil několikaměsíční proces zavádění moderních nástrojů řízení kvality, který vedla poradenská společnost Citellus.
Barcelo Old Town patří do španělské skupiny Barcelo Hotels&Resorts, která provozuje 187 hotelů v 17 zemích světa. V centru Prahy nabízí tento romantický a pohodlný hotel vysoký standard ubytování a špičkovou gastronomii pro domácí i zahraniční hosty.
Systém managementu kvality certifikovaný renomovanou agenturou je dalším ujištěním pro všechny zákazníky, že řízení hotelu a vysoká úroveň ubytovacích a gastronomických služeb budou trvale zlepšovány.

Další informace: www.barcelo.com, www.citellus.cz

Analýza kvality služeb ve venkovské turistice

Společnosti KPMG a Citellus zpracovaly analýzu kvality služeb ve venkovském cestovním ruchu a to v agroturistice, ubytování v kempech, chatových osadách a soukromí a dále v oblasti značených turistických cest, cyklotras a jezdeckých tras. Služby venkovské turistiky byly analyzovány a komparovány v šesti evropských zemích a v České republice.
Analýza je součástí první etapy projektu „Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu“ a její součástí je i rámcový návrh Národního systému kvality služeb cestovního ruchu.

Další informace: www.mmr.cz, www.citellus.cz

Národní cena kvality ČR za rok 2010

Národní cenu kvality České republiky za rok 2010 získaly tyto organizace:

Policie české republiky - Krajské ředitelství Jihočeského kraje - kategorie Veřejný sektor – EFQM
Policie české republiky - Krajské ředitelství Ústeckého kraje - kategorie Veřejný sektor – EFQM
Aramark, s.r.o. - kategorie Podnikatelský sektor – EFQM

Ceny vítězům předal na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu předseda Senátu ČR P. Sobotka.

Další informace: www.scj-cr.cz

KPMG a Citellus prezentovaly výsledky analýzy kvality služeb v hotelnictví a gastronomii

Společnosti KPMG a Citellus úspěšně prezentovaly představitelům Ministrestva místního rozvoje a odborníkům z cestovního ruchu výsledky analýzy kvality služeb v hotelnictví a gastronomii.
Analýza je první etapou projektu „Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu“. Její součástí je i rámcový návrh základních prvků a atributů nového standardu kvality služeb, který bude po dopracování a projednání s profesními organizacemi zaváděn na trhu cestovního ruchu v České republice.

Další informace: www.mmr.cz, www.citellus.cz

Rekvalifikační seminář

V souvislosti s ukončením platnosti mezinárodního standardu ISO 9001:2000 v říjnu 2010 připravila společnost Citellus pro posluchače svých kurzů rekvalifikační seminář. Jeho absolvování umožní aktualizaci znalostí a zachování získané odbornosti v managementu kvality. Výstupem jsou i nová osvědčení manažera kvality a interního auditora kvality.
Seminář bude realizován v termínech 19. února a 12. března 2010 v Kongresovém centru Praha.

Další informace: www.citellus.cz

Národní cena kvality ČR za rok 2009

Národní cenu kvality České republiky za rok 2009 získaly tyto organizace:

Krajský úřad Jihomoravského kraje - kategorie Veřejný sektor – Model CAF
Český statistický úřad - kategorie Veřejný sektor – Model EFQM
TECHO, a.s. - kategorie Podnikatelský sektor – Model EFQM

Ceny vítězům předali na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu předseda Senátu ČR P. Sobotka a předseda Vlády ČR J. Fišer.

Další informace: www.scj-cr.cz

Nová verze ISO 9004

Mezinárodní organizace pro standardizaci vydala v listopadu 2009 revidovanou verzi normy ISO 9004. Ta je souborem návodů a doporučení pro organizace, které usilují o trvale úspěšný rozvoj a obsahuje i metodiku pro strategické a operativní sebehodnocení. Standard je využitelný pro všechny organizace bez ohledu na jejich velikost a aktivity a není určen pro certifikaci systémů managementu kvality.

Česká verze revidované normy ČSN EN ISO 9004 by měla být k dispozici v prvním čtvrtletí 2010.

Další informace: www.iso.ch

Revize ČSN EN ISO 9001

V dubnu 2009 vyšla revidovaná norma ČSN EN ISO 9001:2009, která nepřináší žádné zcela nové požadavky ve srovnání s verzí z roku 2000. Mezi nejdůležitější změny patří povinnost řídit externí (outsourcované) procesy, důraz kladený na dodržování legislativních a technických předpisů, a dále snaha o terminologické sblížení ISO 9001 a ISO 14001.

Pro držitele certifikátů ISO 9001:2000 je důležitou informací, že ty platí až do listopadu 2010. Certifikační společnosti musí potom nejpozději od listopadu 2009 provádět všechny nové certifikace podle revidovaných požadavků ISO 9001.

Další informace: www.citellus.cz

Integrovaný systém managementu v Zátiší Catering Group

Společnost Zátiší Catering Group zavedla systém environmentálního managementu podle norem ISO 14 000 a integrovala ho do systému managementu kvality, který uplatňuje od roku 2007.V březnu tr.s úspěchem absolvovala dvoustupňový audit certifikační organizace Bureau Veritas Certification a získala prestižní certifikáty s britskou akreditací UKAS pro provoz restaurací a poskytování služeb v oblastech cateringu a event managementu. Jako první v oboru gastronomie má certifikované postupy pro návrh a vývoj jídel. Jejich metodiku podle standardu ISO 9001:2000 vypracovala společnost Citellus.

Certifikace integrovaného systému managementu je dokladem péče vedení společnosti o poskytování kvalitních služeb a prosazování zodpovědného vztahu k životnímu prostředí.

Další informace: Zátiší Catering Group, a.s., Bureau Veritas Certification

Cestovní kacelář Zemek získala certifikát ISO 9001:2000

Společnost 101 CK Zemek absolvovala v měsíci listopadu dvoustupňový audit certifikační organizace CQS a získala certifikát podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Úspěšně tak završila aplikaci moderních nástrojů řízení kvality, kterou řídila poradenská společnost Citellus.

101 CK Zemek organizuje letní zájezdy do Chorvatska a patří k nejvýznamnějším specialistům na tento trh. Systém managementu kvality certifikovaný renomovanou certifikační autoritou je dalším ujištěním pro všechny zákazníky, že její služby budou trvale zlepšovány.

Další informace: 101 CK Zemek, www.citellus.cz

Nová verze ISO 9001

ISO 9001:2008 Systém managementu kvality - Požadavky je čtvrtým vydáním tohoto standardu užívaného v organizacích pro naplnění požadavků týkajících se kvality a zvýšení spokojenosti zákazníků. Poprvé byla norma publikována v roce 1987. ISO 9001:2008 nepřináší žádné zcela nové požadavky ve srovnání s verzí z roku 2000, kterou postupně nahradí.
Cílem revize je lepší srozumitelnost textu proti verzi z roku 2000, vyjasnění stávajících požadavků a zlepšení kompatibility s ISO 14001. Základem systémů řízení kvality zůstávají principy řízení jako je procesní řízení, orientace na zákazníka a zdůraznění neustálého zlepšování.

Česká verze revidované normy ČSN EN ISO 9001 by měla být k dispozici v prvním čtvrtletí 2009.

Další informace: www.iso.ch

The ISO survey - 2007

Podle zprávy Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) za rok 2007, se certifikace podle norem ISO 9001 a 14001 ve světě dále rozšiřuje. Počet certifikovaných systémů řízení podle ISO 9001 dosáhl ve 175 zemích světa již 950 tisíc a podle standardu ISO 14001 počtu 154 tisíc ve 148 zemích. Evropské země se podílejí na celkovém počtu certifikací 50%.
Další informace: www.iso.ch

Certifikát kvality ISO 9001:2000 pro firmu Vanda Rošerová

Firma Vanda Rošerová zavedla systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a v říjnu úspěšně absolvovala dvoustupňový certifikační audit, na jehož základě získala certifikát CQS a certifikát mezinárodní certifikační sítě IQNet. Zavedení systému managementu kvality vedla poradenská společnost Citellus.

Firma Vanda Rošerová dlouhodobě zajišťuje komplexní úklid budov Národního divadla.

Další informace: CQS

Nové vzdělávání v managementu kvality a environmentu

Společnost Citellus připravila na podzim 2008 nový cyklus vzdělávacích kurzů s tématikou managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kurzy budou probíhat v říjnu a listopadu t.r. a účastníci si budou vybírat ze tří typů: Management kvality (QMS), Integrované systémy managementu (QMS, EMS, OHSAS) a Interní auditor kvality.

Vzdělávání je určeno manažerům, odborným pracovníkům, pedagogům, studentům a všem dalším zájemcům z podnikatelské sféry i z oblasti státní správy.

Další informace: www.citellus.cz

"Quality is back – back to quality"

pod tímto snadno srozumitelným motem se konal ve Vídni ve dnech 4.-6. června 52. konres Evropské organizace pro kvalitu. Program se skládal ze čtyřech tématických okruhů – Kvalitu vytvářejí lidé, Trh platí kvalitu, Přístup srdcem a rozumem a Příležitosti a rizika. Kongresu se zúčastnilo 500 delegátů z 55 zemí světa.

V tradiční součásti programu byl Evropským lídrem kvality pro rok 2008 vyhlášen Steve Brunell, Director of Business Transformation ze společnosti Flagship Training Ltd., která je poskytovatelem tréningových služeb pro Britské královské námořnisctvo.

Další informace: www.eoq.org, www.citellus.cz

Úspěch projektu JPD3

Dvouletý projekt JPD3 – Vzdělávání v managementu kvality a environmentu se setkal s vysokým zájmem a manažerů, odborných pracovníků, pedagogů a studentů z oblasti cestovního ruchu. V jeho programovém rámci bylo realizováno 33 otevřených kurzů a tři kurzy na objednávku firem cestovního ruchu. Celkově ho úspěšně absolvovalo 400 posluchačů a s největším zájmem se setkal kurz „Manažer kvality“.

Společnost Citellus připravuje na podzim 2008 nový cyklus vzdělávacích kurzů s tématikou managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Další informace: www.citellus.cz

„Ochota inovovat přispívá k udržitelnému rozvoji“

bylo motto zákaznické konference, kterou uspořádalo CQS – sdružení pro certifikaci systému jakosti v dubnu v Kongresovém centru Praha. CQS je členem mezinárodní sítě certifikačních agentur IQNet a exkluzivním zástupcem České republiky v této organizaci.

Více jak 300 delegátů se seznámilo s nejnovějšími trendy v managementu a nástroji pro identifikování změn prostředí a reagenci na ně adekvátní inovací. Součástí programu bylo i jednání v sekcích a tématem jedné z nich byly trendy ve službách cestovního ruchu.

Sekci řídil Ing. Jiří Sysel, jednatel společnosti Citellus a v panelové diskusi vystoupili: Dr. M. Vevera, personální ředitel Holiday Inn PCC, Ing. P. Attl Ph.D., prorektor Vysoké školy hotelové a Dr. Jan Štilec, ředitel cestovní agentury FLY UNITED.

Další informace: CQS

Stavební a obchodní společnost HIKOT získala certifikát ISO 9001:2000

Společnost HIKOT s.r.o. absolvovala v měsíci březnu a dubnu dvoustupňový audit certifikační organizace CQS a získala certifikát podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Úspěšně tak byl završen proces zavádění moderních nástrojů řízení kvality, který vedla poradenská společnost Citellus.

HIKOT s.r.o. se zabývá inženýringem ve stavebnictví a zaměřuje se na stavby a služby v oblasti dopravní infrastruktury a teplárenských technologií. Systém managementu kvality certifikovaný renomovanou certifikační autoritou je dalším ujištěním pro všechy zákazníky, že její služby budou trvale zlepšovány.

Další informace: HIKOT s.r.o., CQS

Certifikát kvality ISO 9001:2000 pro akciovou společnost Rapid

Společnost Rapid absolvovala v měsíci říjnu audit certifikační organizace CQS a získala certifikát podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Vedení agentury tak úspěšně završilo několikaměsíční proces zavádění moderních nástrojů řízení kvality, který vedla poradenská společnost Citellus.

Rapid, akciová společnost je vedoucí firmou v oblasti výstavnictví, marketingu a reklamy a zaměřuje se na organizování účastí českých firem na zahraničních výstavách a veletrzích a dále zastupuje zahraniční veletržní správy v České republice. Má dlouholetou historii na trhu propagačních a reklamních služeb a systém managementu kvality certifikovaný renomovanou certifikační autoritou je dalším ujištěním pro všechy zákazníky, že její služby budou trvale zlepšovány.

Další informace: Rapid a.s., CQS

Projekt vzdělávání v managementu kvality a environmentu pokračuje

Společnost Citellus zahajuje v říjnu tr. druhý ročník Projektu JPD 3 – Vzdělávání v managementu kvality a environmentu pro oblast cestovního ruchu. V prvním roce se tyto vzdělávací programy setkaly s mimořádným zájmem mezi manažery, odbornými pracovníky, pedagogy a studenty a úspěšně je absolvovalo více než 200 posluchačů.

Pro období od října 2007 do února 2008 je vypsáno 9 termínů kurzů, v nichž posluchači mají možnost bezplatně získat odbornost v managementu kvality a environmentu a to Manažer kvality a/nebo Interní auditor kvality. Na jaro roku 2008 jsou potom připravovány kurzy s tématikou Management rizik.

Další informace: www.citellus.cz

Certifikát kvality ISO 9001:2000 pro lázně Aurora a Bertiny lázně v Třeboni

Lázeňské organizace Aurora a Berta v Třeboni zavedly systém managementu kvality podle normy ISO 9001:2000 a v červnu úspěšně absolvovaly audit systému a získaly prestižní certifikáty CQS a IQNet. Společnost Citellus se podílela na výcviku a školení managementu a pracovníků Lázní Aurora.

Lázně Aurora a Bertiny lázně mají dlouholetou tradici v léčbě pohybového aparátu a jsou oblíbeny zejména u domácí klientely. Obě organizace, jejichž vlastníkem je město Třeboň významně investovaly do své infrastruktury a v současné době jsou špičkovými komplexy poskytující léčebné a relaxační služby na vysoké úrovni.

Systém managementu kvality certifikovaný renomovanou agenturou je ujištěním pro všechny zákazníky, že řízení lázní a poskytování léčebných, ubytovacích a gastronomických služeb bude trvale zlepšováno.

Další informace: Lázně Aurora, Bertiny Lázně, CQS

51. Kongres evropské organizace pro kvalitu v Praze

Ve dnech 22.-23. května 2007 se v Praze konal 51. kongres Evropské organizace pro kvalitu. Klíčovým tématem bylo „Excelencí ke konkurenceschopnosti – výzva pro Evropu“.
Program zahrnoval 2 plenární zasedání a 12 jednání v sekcích. Součástí kongresu byl poprvé i specializovaný seminář „Nová role manažerů kvality v 21. století.
Na kongresu byly osloveny všechny důležité oblasti a témata současného managementu kvality, počínaje automobilovým průmyslem a telekomunikacemi, přes bezpečnost potravin až ke kvalitě v lékařské péči, veřejné správě a vzdělávání.
Kongres se konal v TOP Hotelu Praha a zúčastnilo se ho přes 500 delegátů z celého světa.

Další informace: www.eoq.org, www.citellus.cz

Certifikát kvality ISO 9001:2000 pro Grand Hotel Zvon v Českých Budějovicích

Grand Hotel Zvon v Českých Budějovicích v měsíci březnu úspěšně absolvoval audit certifikační organizace Bureau Veritas Certification a získal certifikát ISO 9001:2000. Management hotelu tak úspěšně završil několikaměsíční proces zavádění moderních nástrojů řízení kvality, který vedla poradenská společnost Citellus.

Grand Hotel Zvon současně dokončil zásadní rekonstrukcí většiny pokojů, konferenčních sálů a vstupních prostor a v současné podobě patří ke špičkovým hotelovým zařízením v jihočeském regionu.

Systém managementu kvality certifikovaný renomovanou nadnárodní agenturou je potom dalším ujištěním pro všechy zákazníky, že řízení hotelu a vysoká úroveň ubytovacích a gastronomických služeb budou trvale zlepšovány.

Další informace: Grand Hotel Zvon, Bureau Veritas Certification

První certifikát ISO 14 001 v hotelnictví

Hotel Holiday Inn PCC zavedl jako první v oboru hotelnictví systém environmentálního managementu podle norem ISO 14 001:2004 a integroval ho do systému managementu kvality, který je ve společnosti uplatňován od roku 2003. V lednu tr. úspěšně absolvoval dvoustupňový audit a získal certifikát renomované agentury CQS a mezinárodní certifikát IQNet. Zavedení systému environmentálního managementu a přípravu na audit vedla poradenská společnost Citellus.

Certifikace systému řízení kvality a environmentálního managementu podle ISO norem je dokladem péče managementu o poskytování vysoce kvalitních služeb a prosazování zodpovědného vztahu k životnímu prostředí.

Další informace: Holiday Inn PCC, CQS


| | Nahoru ↑