Státní podpora "ISO certifikace" v roce 2005 i pro cestovní kanceláře

Rokem 2005 začíná nový cyklus programů podpory malého a středního podnikání financovaných z prostředků státního rozpočtu. Ty byly schváleny vládou ČR v listopadu 2004 na období do dvou let.

Jedním z nich je i program TRH, jehož cílem je podpořit získávání certifikace podle ISO norem u malých a středních podnikatelů a napomáhat tak zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Program umožňuje získat příspěvek 50% na náklady certifikace a na náklady odborné poradenské služby a to až do výše 300 tis. Kč. Významně se tak snižují náklady na vybudování systému managementu kvality a jeho certifikaci a tyto nástroje se tak přibližují širokému spektru podnikatelů. Program existuje od roku 2000 a ročně jsou příspěvky vypláceny cca 900 podnikatelům a dosahují výše 150 mil Kč. Poprvé se však do něj dostávají jako podporované kategorie OKEČ i cestovní kanceláře, cestovní agentury a průvodci.

Program TRH je vyhlášen od 1.1.2005 do 31.12. 2006 a platí pro certifikaci podle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:1997.

Informace o možnostech využití programu TRH na adrese info@citellus.cz

Citellus, s.r.o. - Ing. Jiří Sysel

Zpět


| | Nahoru ↑