GO+REGIONTOUR 2005 – novinky v managementu kvality

Seminář společnosti Citellus s.r.o. jako tradiční součást odborného programu veletrhů GO + REGIONTOUR se v letošním roce zaměřil na uplatňování Evropského modelu excelence EFQM v podmínkách služeb. Ing. Marie Šebestová, vedoucí certifikační organizace CQS, podala výklad ke kritériím modelu a možnostem jejich aplikace v oblasti služeb cestovního ruchu. Kritéria a doporučení modelu významně přesahují požadavky řízení kvality podle norem ISO a orientují podnikatele na budování partnerských vtahů na trhu, výchovu a motivaci zaměstnanců a sociální a společenskou odpovědnost svých firem.

Ing. Jiří Sysel, jednatel společnosti Citellus, na semináři informoval o dvou novinkách v oblasti managementu kvality:

  • Státní podpora certifikace podle norem ISO 9001:2000 pro cestovní kanceláře a další subjekty cestovního ruchu ve výši 50% prokázaných nákladů na poradenské a certifikační služby. Podporu realizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka v rámci programu TRH.
  • Ustavení „Národního registru poradců systému managementu“, který je garantem kompetence, profesionality a etického chování poradců a poradenských firem. Národní registr vede Česká společnost pro jakost a bude od února 2005 přístupný na jejích webových stránkách www.npj.cz.

Podnikatelům v cestovním ruchu se tak nabízí příležitost získat certifikáty ISO 9001:2000 od renomovaných certifikačních organizací a využívat služeb kvalifikovaných poradců při budování systémů managementu kvality.

Citellus, s.r.o. - Ing. Jiří Sysel

Zpět


| | Nahoru ↑