Kurzy managementu kvality pro Kongresové centrum Praha

Společnost Citellus zrealizovala v rámci Projektu JPD3 – Vzdělávání v managementu kvality a environmentu speciální kurz „Interní auditor kvality“ pro zaměstnance Kongresového centra Praha (KCP). Kongresové centrum má zavedený systém managementu kvality a od roku 2005 je držitelem certifikátu ISO 9001:2000 renomované certifikační organizace CQS. Kvalita poskytovaných služeb je pro KCP nejvyšší prioritou.

Vzhledem k dosažené odbornosti zaměstnanců KCP v managementu kvality bylo programové schéma kurzu modifikováno a zařazeny byly prvky simulace interních auditů v prostředí Kongresového centra. Především byly řešeny konkrétní postupy při interních auditech v oblasti realizačních procesů a odpovědnosti managementu – tedy těch oblastí, které jsou v přímé vazbě na kvalitu poskytovaných služeb KCP.

Projekt JPD3 - Vzdělávání v managementu kvality a environmentu byl zahájen v roce 2006 a je dvouletý. Jeho základem jsou otevřené kurzy, ale na základě zájmu organizací cestovního ruchu je též realizován interně a sice formou speciálních programových schémat. Ta vycházejí ze stupně odbornosti pracovníků a respektují jejich stávající znalosti v oblasti managementu kvality a environmentu.

Vzdělávání je bezplatné a posluchači obdrží osvědčení o absolvování.

Komplexní informace o Projektu na internetové adrese www.citellus.cz/jpd3

Citellus, s.r.o. - Ing. Jiří Sysel

Foto1
Foto2

Zpět


| | Nahoru ↑