Úspěch projektu JPD3 Vzdělávání v managementu kvality a environmentu

ESF a EU Praha

Dvouletý projekt JPD3 – Vzdělávání v managementu kvality a environmentu, jehož cílem bylo poskytnout znalosti a infomace o tématech řízení kvality a vztahů k životnímu prostředí, se setkal s vysokým zájmem manažerů, odborných pracovníků, pedagogů a studentů z oblasti cestovního ruchu.

Programové schéma Projektu zahrnovalo tři typy kurzů: Základy managementu kvality a environmentu , Manažer kvality, Interní auditor kvality a na základě zájmu posluchačů bylo rozšířeno o kurz Management rizik

Od října 2006 do května 2008 byly realizovány 33 otevřené kurzy a na základě poptávky organizací cestovního ruchu 3 interní kurzy. Celkově všechny typy kurzů vzdělávacího projektu absolvovalo 400 posluchačů, kteří získali osvědčení dokládající druh jejich nové odbornosti. Nejpopulárnějším byl kurz „Manažer kvality“, který uváděl moderní manažerské nástroje a metody systémového řízení kvality.

Projekt lektorsky zajišťovali odborníci z oboru řízení kvality a životního prostředí a vrcholoví manažeři společností, které jsou držitelé prestižních certifikátů kvality. Na vzdělávání se dále odborně podílely renomované certifikační organizace Bureau Veritas Certification a CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti.

Podle výsledků Projektu JPD3 a zájmu manažerů, odborných pracovníků, pedagogů a studentů z oblasti cestovního ruchu připravuje společnost Citellus na podzim 2008 nový cyklus vzdělávacích kurzů s tématikou managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Projekt byl financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.

Citellus, s.r.o. - Ing. Jiří Sysel

Zpět


| | Nahoru ↑