Poradenství

Společnost Citellus poskytuje služby s vysokou přidanou hodnotou. V konzultační činnosti proto uplatňuje nejnovější teoretické poznatky a metodiky a vychází ze zkušeností nejlepší praxe předních podniků a firem.

Citellus s.r.o. poskytuje poradenské služby v těchto oblastech

  • Management kvality - ISO 9000
  • Environmentální management - ISO 14000
  • Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - OHSAS 18000
  • Management společenské odpovědnosti - SA 8000
  • TQM - Model excelence EFQM

Dále zavádí integrované systémy managementu anebo provádí integraci požadavků nových standardů do systémů stávajících.

Společnost poskytuje poradenské služby primárně v oborech dopravy, obchodu a služeb, v nichž mají její pracovníci a spolupracovníci dlouholeté řídící zkušenosti a expertní znalosti. Nabízí a realizuje přístupy a řešení, která vycházejí z individuálních potřeb zákazníka, respektují specifika oboru jeho působnosti a odpovídají nejnovějším světovým trendům.


| | Nahoru ↑