Environmentální management - ISO 14000

Systémy environmentálního managementu podle norem ISO 14000 jsou řešením pro důsledné respektování legislativy a odpovědný přístup organizace k trvale udržitelnému rozvoji a vlastnímu okolí. Modely řízení, které jsou na nich založeny, jsou chápány jako příklad a důkaz odpovědnosti firem za dopady svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí.

Společnost Citellus poskytuje tyto poradenské služby:

  • Zavádění systémů environmentálního managementu podle norem ISO 14001:2015
  • Vytváření registru právních požadavků a environmentálních aspektů
  • Udržování systémů environmentálního managementu
  • Interní audity podle norem ISO 14001:2015
  • Školení a výcvik managementu a pracovníků

Pro tyto činnosti má společnost ověřené postupy a metody, které jsou akceptovány renomovanými certifikačními organizacemi. Její pracovníci a spolupracovníci jsou držiteli certifikátů "Auditor EMS" a "Poradce systémů managementu".

Klientům nabízí spolupráci na základě individuálních projektů a plně respektuje jejich konkrétní situaci a požadavky. Aplikuje nové teoretické poznatky a úspěšná řešení z oblastí environmentálního managementu.

Společnost Citellus realizuje integraci systému environmentálního managementu podle ISO 14000 s dalšími manažerskými systémy.


| | Nahoru ↑