Management společenské odpovědnosti - SA 8000

Koncept společenské odpovědnosti organizace podle SA 8000 představuje nástroj, který napomůže optimalizovat vztahy se zaměstnanci, akcionáři, státní a místní správou a posilovat svoji důvěryhodnost.

Management založený na tomto mezinárodním standardu prokazuje, že organizace uplatňuje principy dobré správy, ctí zásady etiky v podnikání a chrání práva svých zaměstnanců.

Společnost Citellus poskytuje tyto poradenské služby:

  • Uplatnění požadavků a zásad standardu SA 8000 v řízení organizace
  • Audity plnění požadavků standardu SA 8000
  • Školení a výcvik managementu a pracovníků

Klientům nabízí spolupráci na základě individuálních projektů, které naplňují požadavky a zásady standardu. Plně respektována je konkrétní situace klienta a jeho požadavky.

Společnost Citellus realizuje integraci systému managementu společenské odpovědnosti organizace podle SA 8000 s dalšími manažerskými systémy.


| | Nahoru ↑